הדברים נאמרו באירוע התרמה לטובת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם שהתקיים במאי 2014