Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון מגייסי תרומות שטח

מגייסי תרומות שטח


אורית עטיה

תפקיד:

עסקים למען הקהילה / מחלקה עסקית

לינק לתרומה


חגית דלפונו

תפקיד:

עסקים למען הקהילה / מחלקה עסקית

לינק לתרומה


אביה חממי

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


אביחי כהן

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


אדם חקק

תפקיד:

מנהל צוות גיוס תרומות 

לינק לתרומה


איוון פופוביץ

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


אליאב ביטון

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 314779901)

לינק לתרומה


אליאור אזולאי

תפקיד:

מנהל צוות גיוס תרומות 

לינק לתרומה


אליה פרסיק

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


בן שטרית

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 311156574)

לינק לתרומה


בשמת מזרחי

תפקיד:

מנהל/ת צוות גיוס תרומות- צפון (ת.ז 21675178)

לינק לתרומה


גיל נשר

תפקיד:

נניג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 206200974)

לינק לתרומה


גילית קלימובסקי

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


גל שבת

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 203893243)

לינק לתרומה


דוד שחוב

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


דליה סלומון

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


דניאל יהושוע

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 207567009)

לינק לתרומה


דפנה צ'רנינסקי

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח צפון (ת.ז 303157168)

 לינק לתרומה


הודיה חוטר ישי

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 324302082)

לינק לתרומה

 


זינה רימסקי

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


זרובבלי נגה

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


טל קינן

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 309911535)

לינק לתרומה


טליה לונדנר

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


יובל דראי

תפקיד:

מנהל צוות גיוס תרומות והסברה דרום.

לינק לתרומה


מיכאל דירול

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 317401818)

לינק לתרומה


משה אברה

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 211621131)

לינק לתרומה


ניקול אזרייב

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


עדי פרידמן

תפקיד:

מנהל/ת צוות גיוס תרומות- צפון (ת.ז 029089869)

לינק לתרומה


עדן אמויאל

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


עידן יוסף

תפקיד:

מנהל צוות גיוס תרומות

לינק לתרומה


פסטמן גל

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


פרדי אבגולייב

תפקיד:

מנהל/ת צוות גיוס תרומות- צפון (ת.ז 310635115)

לינק לתרומה


קריסטינה פטרוסיאן

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 212583074)

לינק לתרומה

 


רון כהן

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות- שטח צפון (ת.ז 205748775)

לינק לתרומה


רועי לרנר

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


רועי סאפן

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


שוהם מליכי

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


שחר טירם

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


שילת יפת

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


שיראל בנפשה

תפקיד:

 נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


שירז אסף

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


שלום אמוייב

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


שליו רוקח

תפקיד:

נציג הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


שני הלפרין

תפקיד:

נציגת גיוס תרומות

לינק לתרומה


שני שלום

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה


תהילה חיאל

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות מרכז

לינק לתרומה


תומר חן חסון

תפקיד:

נציגת הסברה וגיוס תרומות שטח דרום

לינק לתרומה