1. תעודת רישום עמותה - לחץ כאן

 

2. אישור לפקודת מיסים סעיף  46 - לחץ כאן

 

3. אישור ניהול תקין 2019- לחץ כאן

 

4. אישור ניכוי מס במקור 2019 – לחץ כאן

 

  1. 5. אישור ניהול ספרים 2019– לחץ כאן