1. תעודת רישום עמותה - לחץ כאן

 

2. אישור לפקודת מיסים סעיף 46 - לחץ כאן

 

3. אישור ניהול תקין 2024- לחץ כאן

 

4. אישור ניהול תקין 2025- לחץ כאן

 

5. אישור ניכוי מס במקור 2023 - לחץ כאן

 

  1. 6. אישור ניהול ספרים 2022–  לחצו כאן
  2.  
  3. 7. הסמכה לתקנים הרלוונטיים להגנה על המידע ISO27799, ISO27001 - לחץ כאן

 

8. תו מידות - לחצו כאן