1. תעודת רישום עמותה - לחץ כאן

 

2. אישור לפקודת מיסים סעיף 46 - לחץ כאן

 

3. אישור ניהול תקין 2023- לחץ כאן

 

4. אישור ניכוי מס במקור 2023 - לחץ כאן

 

  1. 5. אישור ניהול ספרים 2022–  לחצו כאן
  2.  
  3. 6. הסמכה לתקנים הרלוונטיים להגנה על המידע ISO27799, ISO27001 - לחץ כאן

 

7. תו מידות - לחצו כאן