עזר מציון - אתר מגייסים

 

תודה לכל השותפים!

 

יחד גייסנו 1,244,598 ש"ח

למען הגדלת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם.

 

בזכותכם יזכו עוד חולים לקבל תקווה לחיים חדשים.

 

בכל שאלה בנושא, ניתן לפנות למייל: ezerm2585@gmail.com