Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון מרכז ארצי לתקשורת תומכת
  • 24,500

    השאלות בוצעו במרכז

  • 1,750

    מכשירים ואביזרי נגישות

  • 1,500

    הערכות וייעוץ מצוות "אומר"

הזכות לדבר

השאלת מחשבי תקשורת, מערכות ואביזרי הנגשה לתקשורת חלופית לחולים שאינם מתקשרים באמצעות דיבור.

 

לפרטים >

מרכז "אומר"

מרכז מומחים המפתח תכנים ופרוייקטים ומבצע הערכות להתאמת תקשורת תומכת וחליפית.  

לפרטים >

שירותי "עזר מציון":