Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון מצלמת Tobii PcEye Mini PageNum:

מצלמת Tobii PcEye Mini

מצלמת מיקוד מבט קטנה,עם USB לכל מחשב. כלים מגוונים, דיוק ושליטה מלאה במחשב בעזרת העיניים. 

 

הערה:

ההשאלה לשלושה חודשים, ניתן להאריך את ההשאלה כאשר  יש עדין ספק אם המערכת מתאימה ככלי תקשורת. ההשאלה תחל לאחר השתתפות  המשפחה והצוות המטפל בהדרכה של 3 שעות,  במסגרתה ילמדו להפעיל ולהתאים את המערכת למשתמש. עלות ההדרכה: 50 ₪ למשפחה, עד 2 משתתפים. אנו ממליצים להזמין להדרכה כל אדם המסייע למשתמש ולמשפחה, בעלות סמלית של 10 ש"ח, עד 4 משתתפים למשפחה. חלק מהמשתמשים זקוקים למפגש כיול אישי,או לחילופין, להדרכת מלווים נוספים או להתייעצות בהתאמת המערכת לסביבת העבודה של המשתמש. במקרים אלו או בכל צורך בהדרכה אישית למשתמש, תשלום ההדרכה יעשה ישירות על ידי המשפחה לאיש מקצוע מומחה לטכנולוגיה מסייעת.  ההשאלה אחרי שליחת טופס נספח א' למשרד הבריאות על ידי הקלינאית המטפלת:  https://www.health.gov.il/DocLib/2_16.pdf  

 

הסבר על ההשאלה - לחצו כאן