Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון מתאם השמעה PageNum:

מתאם השמעה

מתאם המאפשר שימוש בסריקה שמיעתית בגריד.

 

טופס להשאלת אבזרי נגישות - לחצו כאן 

הסבר על ההשאלה - לחצו כאן