Go talk 4

מכשיר תקשורת עם 4 מסרים על גבי דף הפעלה , כל דף ניתן  להחלפה , ב- 5 דפי עבודה שונים. קיימים 2 מסרים קבועים, שאינם ניתנים לשינוי לאורך דפי העבודה השונים.

 

טופס פניה להשאלת מכשיר תקשורת - לחצו כאן

הסבר על ההשאלה - לחצו כאן