Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון עכבר פה INTEGRA - אלחוטי - IntegraMouse Plus עם זרוע ומתאם

עכבר פה INTEGRA - אלחוטי - IntegraMouse Plus עם זרוע ומתאם

הזזת ג'ויסטיק קטן באמצעות הפה בהפעלת כח מינימלית. ביצוע פעולות (קליק) באמצעות נשיפה ושאיפה או מתגים חיצוניים. מאפשר שימוש אל חוטי.

 

טופס להשאלת אבזרי נגישות - לחצו כאן 

הסבר על ההשאלה - לחצו כאן