יונית הגואל קרניאלי, מרכז הארצי לתקשורת תומכת, מרכז "אומר", עזר מציון

 

חולי קורונה מונשמים יכולים לדבר לדבר לבביע צרכים ורצונות, וחנויות התקשורת מסבך יותר את שאר העובדים והרבה לפתח בהחלמה. המרכז הארצי לתקשורת תומך בעזר מציון, שתומך ביחידות טיפול נמרץ בבתי חולים מחלקות שונות הפעולות השגריות שלו, נרתם לעזור במחשבים רבים במיוחד כדי להשיג את התקשורת של חולים כאלה נוספים לצפיות מטפלים שלהם.

מציאות הקורונה, שפרצה לחיינו מרץ 2020, יצרה צרכים חדשים המתחברים לעשייה של מרכז המחשבים מומחים התת"ח. חולים בקורונה שכבר התערבות אך עדיין צריכים להנשמה, מבנים לדבר כדי לצרפת צרכים ורצונות. אנו, מרכז הארגון לתקשורת תומך בעזר מציון, יש לי מנדט עובדים לתמוך באמצעות מתן עזרה לצוותים התקשורת עם תרופות אלה.

במאמר זה אתאר את המערך התומך שבנינו על חולי קורונה מונשמים.

 

אחד הפרויקטים הגדולים שפיתחנו מידע הנקרא "לא מוותרים על קשר". זה מדריך לחולה המאושפז, שיצרנו עבור חולים המאושפזים במחלקות טיפול נמרץ ובמחלקות אחרות, אשר מאבדים את היכולת להתקשר בין דיבור. מטרת מדריך לתת יותר לך אמצעי תקשורת פשוטים, שאינם דורשים התמקצעות שיתופיות התקשורת וחולים. אנשי הצוות בבתי החולים התחילו להשתמש במערכות אלה, כי התקשורת עם החולים, כי אני יכולה להעריך את ההשתתפות בהבנת הצרכים המיוחדים שלהם.

 

 

הלוחמים השונים נותנים הרבה יותר רחב של אמצעי תקשורת פשוטים, חלב מלוחות איות ועד סמכויות, שאפיינו אחרים לידע שרכשנו לגבי הצרכים הספציפים של חולים במצבים אלו: "צריך אותי", "אני צריך סקשן" ועוד.

 

 

להלן תרשים הזרימה של המקום, כאן

 

כל אחד מהכותרים מוביל לאסטרטגיה ולאמצעי תת"ח כמה להדפסה, עם הסבר מלווה. חלק מהאמצעים מלווים בסרטי וידיאו.

 

פיתוח ושכלול המידע שאפשר לפתח גרמו בתחילת מרץ, עם הגדל הראשון של חולי קורונה שהגיעו לאשפוז בבתי החולים, הכירו את הקפסולה המוצגת במאמר.

 

חולי קורונה אופייניים, הזקוקים להנשמה, הם בגדולים אשר הוורו מהרדמה ונמצאים במחלקות טיפול נמרץ או במחלקות שיקום נשימתי לחולי קורונה, ללא בעיות נוירולוגיות או קוגנטיביות כמאפיין בולט.

ברוב המקרים פרק הזמן עד לגמילה מהנשמה הוא קצר. החולים המאושפזים ללא בני משפחה, והצוות המטפל במחלקה-בלבוש מגן- נכנסו לפרקי זמן מדודים וקצרים.

 

מתוך המדריך לחולה המאושפז הכנתי מארס מצומצם של אמצעי תקשורת תומכת לצוותים המטפלים. 

המארזים הוכנו בארבע שפות: עברית, רוסית, אנגלית וערבית, וחולקו ל -13 בתי חולים.  

 

במארז קיימים חמישה כלי עזר השירות למתחם האוכלוסייה של חולי קורונה מונשמים. הכלים מותאמים למאפיינים הספציפיים של המוסיקה ולוקחים בחשבון את הפחמיות של תנאי האשפוז והמחלה. הפטיח ודפי ההסבר של המארז נהירים גם לאנשי צוות שהם חסרי ניסיונות מומחים הנגשת תת"ח והטמעתו. לכל כלי יש הסבר המבצע בו, דוגמא: איך לא יכול לעשות סריקה על ידי שותף תקשורת. המארזים ניתנים להורדה באתר של עזר מציון.

 

 

המארז כולל:

 

  • דפי הסבר
  • שני פורמטים של לוחות "כן" ו"לא "," לא יודע "," אחר כך "
  • לוחות איות
  • לוחות צרכים
  • סקלת כאב

 

בגב כל פריט קיים הסבר לשונות התקשורת.

 

קבוצה קטנה של מתנדבים עזרה בתרגום הלוחות לרוסית ולערבית ולחלק מהכנת הלוחות הגריד.

 

שימוש פניות לאנשי מפתח בקהילת מטפלים ופרסום פוסטים רשתות החברויות יזמן פניות לכל בתי החולים שפתחו מחלקות קורונה,

 

בגלל ההמצאה הגדולה שלי שליוותה את ההתחלה הראשונה, הכנו עותקים מנוילנים ושילחנו את המארזים דרך פריסה ארצית של מתנדבים לכל רחבי הארץ. השילוח התבצע חבר צוות המרכז הארצי שהפעיל את מרכז המתנדבים "מחוברים לחיים" של עזר מציון, המתנדביו שינעו את המארזים לבתי חולים הארץ.

 

כל החומרים ניתנים להורדה באתר כאן 

 

 

 

 

תודות לשותפים בעשייה: 

לשירה חבושה, תקשורת קלינאית, עמותת אייזק - ישראל ויוסי בלום - חברת די -בור - על הסיוע בהכנת החומרים.

מחנה חאג 'עלי - על תרגום הלוחות לשפה הערבית.