בשנת 1996, פנתה משפחתו של משה סחייק, נער צעיר חולה סרטן, ל"עזר מציון", בבקשה נואשת לסייע לה בדחיפות באיתור תורם מח עצם מתאים. המשפחה, מכיריה וחבריה, כשבראשם אלי ממן, אספו בסיוע "עזר מציון" 5,000 דגימות דם, אולם למרבה הצער, לא נמצאה ההתאמה המיוחלת.

5,000 התורמים הפוטנציאליים שניסו להציל את מושיקו - מהווים את הגרעין הראשוני של מאגר תורמי מח העצם של "עזר מציון". משה סחייק נפטר כעבור זמן קצר, אולם במאבקו האמיץ זכה להעניק סיכוי לחיים לאלפי חולים יהודיים אחרים. המאגר נקרא ע"ש משה סחייק ז"ל וע"ש אברהם ממן ז"ל, אחיו של אלי.

 

מוטי ז"ל וד"ר ברכה זיסר הקימו יחד עם "עזר מציון" בשנת 1998 את המאגר הלאומי לתורמי מח עצם במטרה להגדיל את מאגר התורמים הפוטנציאליים היהודיים. מיקומו הטבעי של מאגר כזה, הינו מדינת ישראל שבה מתרכזות עשרות קהילות ועדות יהודיות.

בכל שנה מאובחנים אלפי אנשים ברחבי העולם, רבים מהם ילדים, כחולים  במחלות שבהן השתלת מח עצם הינה הסיכוי היחיד לחיים! חולים אלו לא ישרדו אם לא ימצא להם תורם מתאים!

 

המאגר הלאומי של "עזר מציון" מסונף למאגר העולמי בהולנד והוא נושא מוניטין של מאגר המצטיין במתן מענה מהיר ויעיל. המאגר מקבל מאות בקשות חיפוש מדי שנה, ממרכזי השתלות בכל רחבי העולם. כאשר נמצאת התאמה, מועבר באמצעותו מח העצם לכל יעד שהוא.