בשנת 1996, אובחן הנער משה סחייק ז"ל כחולה בליאוקמיה ונזקק להשתלת מח עצם.

מקרב בני המשפחה המכירים והחברים לא נמצא תורם מתאים ולכן הם פנו לחפש תורם זר.

המשפחה יצאה ב-2 מבצעי איסוף דגימות, במהלכם נאספו כ-6000 דגימות דם, אולם למרבה הצער, לא נמצאה ההתאמה המיוחלת  ומשה הצעיר נפטר.

 

מספר חודשים לאחר מותו, פנו הוריו לד"ר ברכה זיסר ול"עזר מציון" וביקשו שישתמשו באותן דגימות כבסיס להקמת מאגר תורמי מח עצם פוטנציאליים בארץ.

ואכן 6,000  התורמים הפוטנציאליים שניסו להציל את מושיקו - מהווים את הגרעין הראשוני של מאגר תורמי מח העצם של "עזר מציון".

משה סחייק נפטר כעבור זמן קצר, אולם במאבקו האמיץ זכה להעניק סיכוי לחיים לאלפי חולים יהודיים אחרים. המאגר נקרא ע"ש משה סחייק ז"ל וע"ש אברהם ממן ז"ל, אחיו של אלי.

 

מוטי ז"ל וד"ר ברכה זיסר הקימו יחד עם "עזר מציון" בשנת 1998 את המאגר הלאומי לתורמי מח עצם במטרה להגדיל את מאגר התורמים הפוטנציאליים היהודיים.

מיקומו הטבעי של מאגר כזה, הינו מדינת ישראל שבה מתרכזות עשרות קהילות ועדות יהודיות.

בכל שנה מאובחנים אלפי אנשים ברחבי העולם, רבים מהם ילדים, כחולים  במחלות שבהן השתלת מח עצם הינה הסיכוי היחיד לחייםחולים אלו לא ישרדו אם לא ימצא להם תורם מתאים!

 

המאגר הלאומי של "עזר מציון" מסונף למאגר העולמי בהולנד והוא נושא מוניטין של מאגר המצטיין במתן מענה מהיר ויעיל.

המאגר מקבל מאות בקשות חיפוש מדי שנה, ממרכזי השתלות בכל רחבי העולם. כאשר נמצאת התאמה, מועבר באמצעותו מח העצם לכל יעד שהוא.