פעילות המאגר מושתתת על ערכי יסוד של אנושיות, מקצועיות ויעילות.

 

הנהלת המאגר רואה באיכות יעד בעל חשיבות עליונה ומאמצת מדיניות של שיפור איכות מתמיד כדי לייעל ולהיטיב את איכות השירותים, העבודה והניהול בארגון, תוך שמירה קפדנית על בטיחותם ופרטיותם של התורמים והחולים.

 

לשם הגשמת מדיניות זו הנהלת המאגר מתחייבת:

  • לפעול בכפוף לסטנדרטים של הארגון העולמי לתורמי מח עצם (WMDA), בכפוף לחוק מרשם תורמי מח עצם התשע"א, ולעמוד בכל הדרישות התחוקתיות של מדינת ישראל הקשורות לתחום העבודה של האירגון.
  • להעסיק עובדים מיומנים ואמינים ולפעול להעמקת הידע שלהם בתחומי עבודתם באמצעות הדרכות שוטפות כדי להשיג שיפור מתמיד באיכות הביצועים.
  • לפעול באופן מתמיד לתיקון ו/או מניעה של אי התאמות ע"י איסוף נתונים, ניטור תלונות ואיתור תקלות, וכן לבצע מעקב קפדני אחר אירועים חריגים במהלך כל הליך התרומה ואחריה.
  • לפעול לשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות וזאת באמצעות סקרי הנהלה, מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים, הגדרת מדדי איכות ובאמצעות משאבים שיוקצו לנושא.
  • לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי החוץ השותפים למאגר ועם הספקים העובדים עימו על מנת לוודא את התאמתם לדרישות האיכות של המאגר.
  • לדאוג לכך שמדיניות האיכות והנהלים יהיו ידועים ומובנים לכל העובדים בתחומי עבודתם הרלוונטיים.

 

מחויבות מלאה של הנהלת המאגר ועובדיה, מוטיבציה ורמת מקצועיות גבוהה הינם גורמי מפתח ביישום והצלחת מדיניות זו.