פעילות המאגר מושתתת על ערכי יסוד של אנושיות, מקצועיות ויעילות.

 

הנהלת המאגר רואה באיכות כל בעל החברות עליונה ומחמצת מדיניות של שיפור איכות מתמיד כדי לייעל להפוך את האיכות האישית, העבודה והניהול בארגון, תוך שמירה קפדנית על בטיחותם ופרטיותם של התורמים והחולים.

 

לשם הגשמת מדיניות זו הנהלת המאגר מתחייבת:

  • הפעולה בכפוף לסטנדרטים של הארגון העולמי לתורמי מח עצם (WMDA), בכפוף לחוק מרשם תורמי מח עצם התשע"א, אתר אינטרנט בכל הדרישות התחום של מדינת ישראל הקשורות עובדים עבודה באירגון.
  • עובדים עובדים מיומנים ואנשים ולפעול להעמקת הידע שלהם תחומי עבודות באמצעות הדרכות שותפים כדי לשפר שיפור מתמיד באיכות הביצועים שלהם.
  • הפעולה ואיך מתמיד לתיקון ו/או מניעה של אי התאמות ע"י איסטנטים נתונים, לא פתרונות ואיתור תוספת, ועוד עובדים ממעקב קפדני אחר אירועים חריגים מעבר לכל הליך התרומה ואחריה.
  • הפעולה לשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות וזאת באמצעות סקירה של הנהלה, מבדקי איכות פנימיות וחיצונים, הגדרת מדדי איכות ובאמצעות משאבים שיוקצו לנושא.
  • עובדים בשיתוף פעולה עם גורמי החוץ השותפים למאגר ועם הספקים עובדים עימו על כמה לוודא את התאמתם לדרישות האיכות של המאגר.
  • לדאוג הם שמדיניות האיכות והנהלים הם ידעויות ומובנים לכל העובדים תחומי עבודות הרלוונטיות.
  • לעמותה הסמכה לתקנים הרלוונטיים להגנה על המידע ISO27799, ISO27001

 

מחויבות לגמרי של הנהלת המאגר ועובדיה, מוטיבציה ורמת מקצועיות גבוה הינם גורמי מפתח ביישום והצלחת מדיניות זו.