"עזר מציון" מסייעת להשתלות בכל העולם. במדינות מסוימות אסור לקיים כל קשר בין תורמים למקבלי השתלות. ישנם מרכזי השתלות המאפשרים תקשורת אנונימית דרך מרכז התורמים. אסור לתכתובת אנונימית לכלול פרטים מזהים, כגון שמות, כתובות או כל פרט התקשרות אחר.

 

מדיניות מאגר "עזר מציון" היא לאפשר קשר ישיר בין תורם לנתרם לפחות שנה לאחר התרומה.

 

חשוב, ישנם מרכזים המאפשרים קשר ישיר שנתיים או יותר לאחר ההשתלה אם שני הצדדים מסכימים לכך, וישנם מרכזים אשר אינם מאפשרים קשר כלל. יתכן ש"עזר מציון" תוכל לסייע בכך במקרים בהם החולה והתורם רוצים מאוד להיפגש. מצד שני, לעתים קרובות המקבל או התורם עשויים לבחור שלא לקיים כל קשר אישי.

 

עליך להיות מוכן לאפשרות שלעולם לא תגלה את זהות המקבל או שלעולם לא יהיה לך קשר איתו או איתה.

 

כל זה אינו מפחית מעצם העובדה ש... זכית להציל חיים!

 

מדיה ותקשורת – שמירת חיסיון

 

מאגר "עזר מציון" מכיר בחשיבות יחסי ציבור וקשר עם כלי התקשורת החיוניים לקידום פעילות המאגר תוך כדי שמירה על מדיניות הגנת הפרטיות של התורם והנתרם.

כל פרסום שהוא יהיה מותנה בהסכמתו המלאה של התורם.

 

פרסום בכלי התקשורת והרשתות החברתיות שיעשה במהלך השנה  הראשונה לאחר התרומה יעשה באופן אנונימי ללא פרסום פרטים מזהים.

 

במידה ופונים אליך מכלי תקשורת כלשהו, או ברצונך לפרסם ברשתות החברתיות אנא פנה למתאמת ושתף את עזר מציון על מנת לוודא כי החיסיון הנדרש ישמר!