בזכות מוטי ז"ל וד"ר ברכה זיסר נחתם הסכם שיתוף פעולה ייחודי בין "עזר מציון" לצה"ל שבמסגרתו כל מתגייס לצה"ל יכול להצטרף למאגר התורמים הפוטנציאליים של "עזר מציון" כחלק אינטגרלי משרשרת החיול בבקו"ם. בשל כך, מתבסס היום המאגר על צירוף החיילים המתגייסים לצה"ל כתורמים פוטנציאליים במאגר.

 

החל משנת 2005 כל מתגייס לצה"ל יכול להצטרף למאגר התורמים הפוטנציאליים של "עזר מציון" כחלק אינטגרלי משרשרת החיול בבקו"ם. כיום, חלק הארי של המצטרפים החדשים למאגר מגיע מקרב המתגייסים החדשים בכל שנה.

 

מדי שנה נענים רבים מקרב המתגייסים לבקשת "עזר מציון" ומצטרפים למאגר. הדבר חשוב במיוחד לאור העובדה שמדובר בקבוצת תורמים בעלת פוטנציאל אידיאלי, שכן מדובר באנשים צעירים ובריאים, שעברו סינון בריאותי ושיוכלו להישאר במאגר ולשמש תורמים פוטנציאליים במשך שנים רבות. יתרון משמעותי נוסף הינו בעובדה כי מדובר בחתך רחב של עדות ומוצאים באוכלוסייה המגדיל את מגוון הצירופים הגנטיים האפשריים.

 

עד כה הצטרפו למאגר 611,947 חיילים חדשים, מתוכם בוצעו 2,422 השתלות מצילות חיים.

 

שיתוף הפעולה עם צה"ל מהווה הכרה אמיתית וחשובה ביכולות הארגוניות הגדולות והמוכחות של "עזר מציון".