אליהו תרם מח עצם וזה להציל את יצחק

המאגר מסייע לביצוע השתלות בארץ וברחבי העולם. בכפוף למדיניות מרכזי ההשתלות במדינת ישראל, המאגר מאפשר קשר ישיר בין תורם לנתרם כעבור לפחות שנה ממועד התרומה.

ישנם מרכזים המאפשרים קשר ישיר רק שנתיים או יותר לאחר ההשתלה אם שני הצדדים מסכימים לכך, וישנם מרכזים אשר אינם מאפשרים קשר כלל.

 

ישנם מרכזים המאפשרים תכתובת אנונימית באמצעות המאגר: אסור לתכתובת זו לכלול פרטים מזהים, כגון שמות, כתובות או כל פרט התקשרות אחר.

 

ייתכן ש"עזר מציון" תוכל לסייע ביצירת קשר במקרים שבהם התורם והנתרם רוצים מאוד להיפגש, אך לעיתים התורם או הנתרם עשויים לבחור שלא לקיים כל קשר אישי. עליך להיות מוכן לאפשרות שלעולם לא תדע את זהות הנתרם או שלעולם לא יהיה לך קשר איתו או איתה.

 

מדיה ותקשורת – שמירת חיסיון

 

מאגר "עזר מציון" מכיר בחשיבות יחסי ציבור וקשר עם כלי התקשורת החיוניים לקידום פעילות המאגר תוך כדי שמירה על מדיניות הגנת הפרטיות של התורם והנתרם.

כל פרסום שהוא יהיה מותנה בהסכמתו המלאה של התורם.

 

פרסום בכלי התקשורת והרשתות החברתיות שיעשה במהלך השנה  הראשונה לאחר התרומה יעשה באופן אנונימי ללא פרסום פרטים מזהים.

 

במידה ופונים אליך מכלי תקשורת כלשהו, או ברצונך לפרסם ברשתות החברתיות אנא פנה למתאמת ושתף את עזר מציון על מנת לוודא כי החיסיון הנדרש ישמר!

 

 

 

 

אליהו תרם מח עצם וזה להציל את יצחק