שם מאגר אישי

השתלות
אוקטובר 2018

סה"כ השתלות

בעילום שם BG

1

1

קהילת ברזיל

6

143

קבוצת סלקום

1

3

משפחת דמג'י

2

54

קהילת אלקנה

1

3

ישראל וקריל אנגלנדר

2

11

ג'ודי ומוריס פולק

1

2

דוד ושרה פרג'ון

2

113

קרמיט גיטנשטיין

1

11

טורניר גולף

1

43

תקוה לאדם

1

5

קרן בדיקת מח עצם יהודי

1

55

אירוינג וצ'רנה מושקוביץ

1

29

מנדל ומולי פסטרנק

1

1

מוריס וריקי פלט

1

2

איירה ואנגה רנרט

1

142

ג'ורג' ופמלה רור

1

55