שם מאגר אישי

השתלות
נובמבר 2018

סה"כ השתלות

אחים בדם

2

2

קהילת ברזיל

3

146

לזכר שושנה אליעז

1

3

ישראל וקריל אנגלנדר

3

14

משפחת אן ואיסדור פולק

1

11

דוד ושרה פרג'ון

1

114

משפחת פונד

1

12

תקוה לאדם

1

6

קרן בדיקת מח עצם יהודי

1

56

הרווי וגלוריה קיילי

1

9

מרילין קינצ'ס

1

5

אירוינג וצ'רנה מושקוביץ

1

30

דר. פאריבורז נובנדג'ני

1

3

איירה ואנגה רנרט

2

144

משפחת זכאי

1

2

אלן וניקול סמסון

1

10

משפחת שימל

1

7

משפחת שוטר

1

3