שם מאגר אישי

השתלות
ינואר 2019

סה"כ השתלות

ייצוגית שבא

1

12

בעילום שם BG

1

3

בעילום שם CF

1

14

קהילת ברזיל

4

153

משפחת דמג'י

2

58

תקוה לאדם

2

9

אירוינג וצ'רנה מושקוביץ

1

31

קהילת ניצן

1

4

משפחת אורנשטיין

1

3

רונלד פרלמן

4

35

מוריס וריקי פלט

1

3

איירה ואנגה רנרט

1

145

ספדי - פרידמן

1

13

אדמונד ספרא

1

4