שם מאגר אישי

השתלות
אוגוסט 2018

סה"כ השתלות

סם באום וג'ייג'יי קימחי

1

2

משפחת דמג'י

2

52

ישראל וקריל אנגלנדר

1

9

קרן מייקל דוד פאלק

1

5

דוד ושרה פרג'ון

1

109

טורניר גולף

1

41

קרן בדיקת מח עצם יהודי (נתן לאו)

1

53

דון מרכוס וגב' עדינה כץ

1

70

קהילת קדומים

1

1

ג'ו וכרמלה קליין

1

16

אלכסנדר פרימק

1

2

איירה ואנגה רנרט

2

140

אבי ושושי וינרוט

1

2