שם מאגר אישי

השתלות
ספטמבר 2018

סה"כ השתלות

ייצוגית שבא

1

11

בעילום שם NF

1

5

קהילת ברזיל

4

137

אלן כהן

1

83

דוד ושרה פרג'ון

2

111

טורניר גולף

1

42

קרן בדיקת מח עצם יהודי (של נתן לאו)

1

54

אדם קימל

1

6

מיכאל ואולין לוי

1

2

מרטין ואילנה מושל

1

8

אירוינג וצ'רנה מושקוביץ

1

28

איירה ואנגה רנרט

1

141

משה וליליאן טבסיניק

1

2