• בני ברק
מעון תקשורתי
מעון רב נכותי 


רכזת: רחל ברבר
טלפון: 03-6144406, פקס: 03-6443071

כתובת: רחוב הרב רבינוב 5
דוא"ל: esterho@ami.org.il

• פתח תקוה
מעון רב נכותי
מעון תקשורתי

 

רכזת: חני גוטמן
טלפון: 073-3953710, פקס: 073-3951714

כתובת: רחוב הנשיאים 30
דוא"ל: yocheveds@ami.org.il

• רמת גן
מעון תקשורתי

 

רכזת: אביטל נאמן
טלפון: 073-3953721, פקס: 073-3953725

כתובת: רחוב אלימלך 9
דוא"ל: maonrg@ami.org.il

• רחובות 
מעון רב נכותי
מעון תקשורתי


רכזת: יעל ונה
טלפקס: 08-6495866

כתובת: רחוב יהודה המכבי 4
דוא"ל: yaelv@ami.org.il