"עזר מציון", מחלקת החינוך בעיריית בני ברק והתוכנית הלאומית 360 לילדים ולנוער מזמינים אתכן אמהות ונשות חינוך, לערב שיערך בעזרת ד' ביום ג' י"ט באדר, בשעה 20:00 , בבית עזר מציון רח' הרב רבינוב 5 ב"ב