מיועד

 

מקום

תאריך התחלה

תאריך סיום

נופשון בנות

מחזור א'

ויצ"ו פ"ת

13.8

י"ב באב

19.8

י"ח באב

נופשון בנות

מחזור ב'

ויצ"ו פ"ת

20.8

י"ט אב

26.8

כ"ה אב

נופשון בנים

מחזור א'

ישיבת נחלים

13.8

י"ב באב

19.8

י"ח באב

נופשון בנים

מחזור ב'

ישיבת נחלים

20.8

י"ט באב

26.8

כ"ה אב

קייטנה יומית ירושלים

 

קרית נוער

בית וגן

12.8

י"א באב

21.8

כ' באב

קייטנה יומית דרום

 

מכללת

"חמדת הדרום"

22.8

כ"א באב

 30.8

כ"ט באב

קייטנה יומית צפון

 

יפורסם בהמשך

25.8

כ"ד באב

29.8

כ"ח באב

 

טלפון לבירורים: 073-3956706