המכללה האקדמית ספיר, האוניברסיטה העברית ובי"ס לשיקום בק. אונו, מדריכה ומנהלת מחקר והערכה, תכניות עמיתים.

המחקר נערך בין היתר בסיוע משתתפים במערך שירותי השיקום של האגף לבריאות הנפש ב"עזר מציון".

 

מחקרים שנעשו לאחרונה הראו רמות גבוהות של חשיפה לטראומה אצל אנשים המתמודדים עם מחלת נפש.

בנוסף המחקרים מראים שחוויות פסיכוטיות או חוויות שהאדם חווה כחלק מההתמודדות עם המחלה  עלולות להיות טראומטיות ביותר. לצד  אנשים אשר פיתחו סימפטומים פוסט טראומטיים הקשורים לחוויות הנ"ל, אחרים התוודעו לחוויה של צמיחה פוסט טראומטית.

 

על מנת להבין  את הקשר שבין לחץ פוסט טראומטי לבין צמיחה פוסט טראומטית בקרב אנשים שחוו פסיכוזה או חוויות של מחלות נפשיות, 121 משתתפים, שחוו טראומה, גויסו ממרכזים לשיקום בבריאות הנפש בקהילה, חלקם משולבים במערך שירותי השיקום של האגף לבריאות הנפש ב'עזר מציון'.

המשתתפים נדרשו לענות על שאלונים פסיכיאטרים וראיון.

תוצאות השאלונים גילו שאמנם רמות גבוהות של חשיפה טראומטית היו נפוצות, אך מרבית המשתתפים חוו רמה מסוימת של צמיחה פוסט טראומטית שהייתה תלויה במשמעות והערכת יכולת ההתמודדות שלהם. בנוסף, נמצא כי תסמיני הימנעות פוסט טראומטיים היוו מכשול מרכזי בתהליכי צמיחה פוסט טראומטית.

הממצאים במחקר הנוכחי, מספקים ראיות ראשוניות כי  גם אצל מתמודדים עם מחלות נפש ופסיכוזה-תהליכי חיפוש ומציאת משמעות והערכת יכולת התמודדות- מהווים מתווכים בין התסמינים הפוסט טראומטיים ותסמיני המחלה, לבין צמיחה פוסט טראומטית.

להרחבת המידע, אנא פנו למאמר בלינק   - לחצו כאן