בנוסף, מר כץ שותף להצלת חיים במאגר הלאומי לתורמי מח עצם של "עזר מציון" - המאגר היהודי הגדול בעולם. מר כץ הצטרף אל המאגר כבר בימיו הראשונים והקים "מאגר אישי" הנושא את שמו ואת שם אשתו עדינה. עד היום זכה מאגר זה להציל חיים של 53 חולים בארץ ובעולם.

"עזר מציון" מוקירה את תמיכתו האדירה של מר כץ לאורך כל הדרך, המתבטאת בשותפות אמת ובמעורבות אישית במאמצים להצלת חיים ולשיפור איכות החיים של חולים וקשישים.