במכתב המבשר על הענקת התו נכתב: "במסגרת תהליך הבדיקה, התרשמנו מפעילותה החברתית של העמותה למען סיוע ותמיכה רפואיים לחולים ולמשפחותיהם, לקשישים, לנזקקים ולאנשים במצבי משבר רבים ושונים, במטרה לסייע להם להתגבר על הקשיים והמכשולים העומדים בפניהם. במהלך הבדיקה התרשמנו מהגידול בפעילותה של העמותה, אשר על אף גודלה המשמעותי ומנעד הפעילות הרחב שלה, הצליחה ועדיין מצליחה להגדיל את היקפי הפעילות שלה ואת כמות המתנדבים מדי שנה.

כמו כן התרשמנו ממחוייבותה של העמותה לשיפור מתמיד של פעילותה. העמותה השקיעה משאבי זמן וכסף גדולים ושכרה יועצים ארגוניים אשר סייעו לה לייעל את פעילותה ולבחון את עצמה מבחינה ארגונית, כמעט בכל מחלקה. כתוצאה מתהליכי ייעוץ אלה ביצעה העמותה שינויים ארגוניים לא מעטים, כגון גיוס סמנכ"ל כספים, איחוד מוקדי האמבולנסים, ועוד".

בנוסף, במהלך הדירוג, זוהו מספר סוגיות אשר הומלץ ע"י "מידות" לתת עליהן את הדעת, ו"עזר מציון" תלמד את הדברים ותפעל לשיפורם ולייעולם.

תוקפו של "תו המידות לאפקטיביות" שקיבלה "עזר מציון" הינו עד חודש ספטמבר 2018, ולאחר מכן יש לחדשו.