היום, יום שלישי, כ"ח בסיון(8.6.21)

תתקיים אי"ה

התרמת דם 

ההתרמה תתקיים בבית "עזר מציון",

רח' הרב רבינוב 5, בני ברק

בין השעות 18:30-23:00