במאגר מח העצם של עזר מציון נמצאה התאמה ראשונית וטובה בין חולה הזקוק להשתלת מח עצם, ובין אורי הדרי. הדרי הצטרף למאגר מח העצם במסגרת שרשרת החיול שלו בבק"ום. כדי להמשיך בהליך בדיקת ההתאמה לקראת ביצוע ההשתלה, יש צורך לערוך בדיקת התאמה נוספת. ההתאמה הראשונית התגלתה בעת מבצע "שומר החומות", ואורי שירת אז במוצב על גבול סוריה. מתנדב "מחוברים לחיים" מאזור הגליל חבר לדוגמת דמים ממגדל שמס, אף היא מהקבוצה. השניים נסעו עד לבסיס המרוחק, שם נטלה האחות דגימת דם מאורי, והיא הועברה למאגר מח העצם בפתח תקווה, בתקווה שתמצא התאמה מלאה להשתלה ואורי יזכה להציל חיים.