לאור המצב,
מתנדבי מערך "מחוברים לחיים" של "עזר מציון" ממשיכים ומסייעים ביתר שאת בהסעת חולים וקשישים ובני משפחותיהם לבתי החולים, לקופות החולים ולכל טיפול רפואי, וחזרה לביתם ברכבי מתנדבים,
בשינוע תרופות מבתי המרקחת לבתי הקשישים והחולים, שינוע מזון לחולים ובני משפחתם השוהים עמם, שינוע ציוד רפואי ושיקומי לחולים, הסעת משפחות חולים למשמרות בבתי החולים, וכל סיוע נדרש, גם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים הזקוקים לנו.

שעות הפעילות: 7:30 בבוקר עד שעה 2:00 בלילה כל יום!
0732477777