תהלוכה מרגשת שבה צעדו בני כלהמגזרים, אנשים עם מוגבלויות,צעירים לצד מבוגרים, כשכולם יחדרוקדים לכבודה של תורה, התקיימההחודש בבית "אשל אברהם", מרכזהעצמה לבוגרים עם מוגבלות פיזיתשל עזר מציון בנחלים. החוגגים ציינוהכנסת ספר תורה, שנתרם לעילוינשמת מר גלוקי פייגלשטוק, מראשוניהמתנדבים במת"ן, על ידי ילדיו.ספר התורה נתרם תוך מחשבה כיצדלהתאימו למוגבלים- ממשקל הנשיאהועד לגודל האותיות מאירות עיניים.הספר הוכנס לבית כנסת שנמצאבמרכז היום ומשמש את החניכים,המתנדבים וחברי המושב.בתום הריקודים נערכה סעודת מצווהבחצר הבית, במהלכה נשאו דבריםלכבודה של תורה הרב צ'ולק, הרבמשה ישראלי, נציג המשפחה וחניך.חניך נוסף ערך סיום מסכת וזכה לשירהאדירה וריקודים