תודה על המענה ושיתוף פעולה

צוות סניף "עזר מציון" הרצליה-רמת השרון