Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון תוכנית "קשרים וכישורים" PageNum:

תוכנית "קשרים וכישורים"

 • עבודה עם קשישים המצויים בתחילתו של תהליך ירידה קוגניטיבית בבתיהם.
 • גיוס, הכשרה וליווי מתנדבים.
 • ערכת פעילות שפותחה ע"י עמותת "עמדא".

למי?

 • קשישים המצויים בתחילתו של תהליך של ירידה קוגניטיבית.

איפה?

 • השירות ניתן ב: רחובות, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, ראש העין, אלעד והרצליה.

מתי?

 • הפעילות מתקיימת לאורך כל השנה.
 • קורסי הכשרה למתנדבים חדשים נעשית מעת לעת.

איך?

 • מוקד ארצי, טלפון: 073-3956807

                           מייל: merkaztzzipora@ami.org.il 

 • רחובות, טלפון: 08-9456144
 • תל אביב, טלפון: 073-3953881
 • בני ברק, טלפון: 073-3958803
 • ראש העין, פתח תקווה ואלעד, טלפון: 052-4625490
 • הרצליה, טלפון: 073-3959812

מעטפת שירותים ייחודית לקשישים של "עזר מציון":