הילד המיוחד הזה הצליח להצחיק את כל הנוכחים על סט הצילומים. יחד עם אמו, אנהאל, הם הקרינו כל כך הרבה חן ושמחה שהדביקה את כולנו.


יום לאחר הצילומים, התבשרה המשפחה כי המחלה הארורה חזרה, והפעם בעוצמה גדולה יותר. בגדלות נפש יוצאת דופן, החליטו אנהאל ורועי, הוריו של אוריה, לאפשר את השתתפותו של אור...יה בקמפיין. הצענו להם לגנוז את הצילומים, אבל המטרה של הקמפיין עמדה לנגד עיניהם, ועל אף הקושי והמצב המורכב ביקשה המשפחה להמשיך כמתוכנן, למען החולים שעוד ניתן להציל.

"עזר מציון" משתתפת בצער המשפחה, רועי ואנהאל, והאחים בן ויהלי.


אוריה בחייו סייע להציל חיים של חולים רבים. זוהי זכות נדירה שתעמוד לו לעד.