Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון חונכות לילדים PageNum:

חונכות לילדים

  • תמיכה, סיוע וזמן איכות לילדים שבמשפחתן חולה סרטן.
  • חונכים המשמשים כ"אח/ות גדול/ה" ומעניקים לילד זמן.
  • עבודה במישור הלימודי, החברתי והרגשי.
  • ניתן ע"י חונכים בשכר העוברים השתלמויות והכשרות מקצועיות.
  • שירות בפריסה ארצית.

למי?

  • לאחים לילדים שהינם חולי סרטן או לילדים להורים שהינם חולי סרטן.

איפה?

  • בבית הילד.

מתי?

  • לאורך השבוע.

איך?

  • ההפניה לשירותי החונכות נעשית דרך תומכי הרווחה של "עזר מציון" הפוגשים את המשפחות בבתי החולים.

  • בית "אורנית": 03-9277777.