“התומכים והמסייעים ל’עזר מציון’ בוודאי זוכים להיות שותפים בזכויות רבות של חסד, אשר בעז”ה יעוררו עליהם את מידת החסד העליונה”.