אנו רוצים לעשות כמה שיותר טוב, לכמה שיותר אנשים - ומאמינים שלכל אחד ישנה הזכות להיות שותף במסע להצלת חיים.

 

אל הקמפיין השנתי שלנו לגיוס תרומות הצטרפו מאות "נאמנים" - אנשים ונשים שהחליטו לא לעמוד מנגד ולהשקיע מזמנם וממרצם על מנת לתמוך בהצלת חיים. כל נאמן התחייב לגייס סכום נכבד של 18,000 ₪ לפחות, מקרב חבריו, מכריו, בני משפחתו ומעגלים חברתיים נוספים.

 

הירתמות מרגשת זו של הנאמנים לגיוס תרומות בפורמט של "מימון המונים" הופכת את כולנו ל"אחים בדם" - כי בהצלת חיים, כולנו שותפים וכל אחד מאתנו נותן תקווה!