'עזר מציון', העמותה הגדולה בישראל בתחום התמיכה הרפואית, מעניקה בשגרה תמיכה וסיוע ליותר מ-750,000 איש בשנה.

בחודשים האחרונים, מאז פרעות שמחת תורה ומצב החירום, הרחיבה העמותה את שירותיה בהתאמה לצרכים המיוחדים העולים מהשטח.

מערך האמבולנסים התגייס לפינוי אנשים עם מוגבלות פיזית, פצועי מלחמה וחללים מאזורי העימות, מערך השאלת הציוד הרפואי והשיקומי השאיל מאות פריטי ציוד לפצועים ולאזרחים, וכן מחשבי תקשורת תומכת חלופית לפצועים שאיבדו את יכולת הדיבור, מערך התמיכה וחלוקת המזון בבתי החולים התרחב כדי לעמוד בביקוש העצום.

הוקם חפ"ק ייעודי לסיוע לקשישים, וכן קו סיוע ותמיכה נפשית לכלל האוכלוסייה, המאויש באנשי מקצוע בעלי הכשרה מיוחדת להתמודדות בשעת חירום.

בד בבד, מערכי התמיכה והסיוע המשיכו וממשיכים לתת מענה לכלל נעזרי העמותה – חולים, מתמודדי נפש, קשישים, ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.

'עזר מציון' הוא הפנים היפות של עם ישראל. בהצטרפותכם להגרלה השנתית אתם נותנים לנו כוח ויכולת להמשיך, ובעז"ה ביחד ננצח!