Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון תרומת דם - המחלקה לאספקת מנות דם

תרומת דם - המחלקה לאספקת מנות דם

 • ארגון התרמות דם לאורך השנה, במספר מוקדים.
 • סיוע לנזקקים למנות דם לניתוחים.
 • גיוס תורמי דם במקרה של צורך דחוף.
 • קשר הדוק עם בנק הדם של מד"א.
 • תרומת טסיות דם

  התרמת טסיות דם (טרומבוציטים) להצלת חיים.

למי?

 • כל אחד יכול לתרום דם עפ"י הגבלות המופיעות באתר מד"א:

- כל אדם בריא בגילאי 18-80 העונה על הקריטריונים שנקבעו בנוהלי משרד הבריאות, רשאי לתרום דם.

- הגיל המרבי לתרומה ראשונה הוא 65 שנה. תורמים קבועים מעל גיל 65 ועד גיל 70 יכולים לתרום דם באישור מסמכות רפואית מש"ד.

- תורם דם מעל גיל 70 יוכל לתרום דם במידה ותרם דם בשנתיים שטרם מועד התרומה המיועדת.

 

 • כל אחד יכול לקבל תרומת דם.

איפה?

 איפה תורמים דם?

 • ההתרמות נערכות בבני ברק, במודיעין עילית, ברכסים, בחיפה, בנתיבות, בבאר יעקב ובירושלים.       

מתי?

 • ההתרמות מתבצעות בתדירות של בין 2-4 פעמים בשנה (משתנה מיישוב ליישוב).
 • פניות לתרומת דם דחופה - לאורך כל ימות השנה.

איך?

 • מועדי ההתרמות מתפרסמים בערים השונות לאורך השנה.
 • במקרה של צורך דחוף במנות דם יש ליצור קשר עם משרדי "עזר מציון", בטלפון: 073-3956602/60

שירותי "עזר מציון":

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Recommendations.cshtml)