Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון מוקד רפואי

מוקד רפואי

 • פועל בכל ימות השבוע.
 • שירות למבוטחי כל קופות החולים.
 • השאלת ציוד רפואי - בשבתות ובחגים.
 • פינוי באמבולנס מורשה לבית חולים, טיפולי בית במקרי הצורך.
 • נסיעות באמבולנס בשבתות ובחגים ע"י נהג שאינו יהודי.
 • טיפול בכ-10,000 פניות במהלך השנה.

למי?

 • לכל אדם הזקוק לשירות רפואי בזמן שבהן קופות החולים סגורות.

איפה?

 • רחוב אשל אברהם 16 בני ברק.

מתי?

 • בימים א'-ה' בין השעות: 19:00-00:00.
 • בשבתות ובחגים - מ-13:00 ביום ו'  וערב חג, ועד 00:00 במוצאי השבת והחג - ברציפות.

איך?

 • יש החזר מטעם קופות החולים.
 • טלפון: 03-5742742.

שירותי "עזר מציון":

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Recommendations.cshtml)