Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון שירותי רווחה בקהילה

שירותי רווחה בקהילה

 • סמך מקצועי למשפחות עם קשיים תפקודיים של האם.
 • ליווי והקניית מיומנויות.
 • שירות חונכויות לילדים.
 • סייעות שילוב לילדים במעונות ובבתים.
 • טיפולים רגשיים למשפחות שמקבלות סמך.
 • מאות מטפלים בעשרות יישובים.
 • מאות משפחות נעזרות בשירותי המחלקה.

למי?

 • למשפחות שבהן אחד מבני המשפחה זקוק לסיוע וטיפול, במגוון רמות.
 • למשפחות של ילדים העוברים טיפולים ארוכים.
 • למשפחות שבהן אם המשפחה אינה מתפקדת מסיבות שונות.
 • לילדים עם צרכים מיוחדים או עם בעיות התפתחותיות.
 • לילדים ובני נוער עם אוטיזם.
 • לילדי אלרגיה.

איפה?

 • רשויות מקומיות: בני ברק, גבעת שמואל, פתח תקווה, מודיעין עילית, ביתר עילית, ירושלים, עמנואל, אשדוד, נתיבות, אופקים, אשכול ושדות נגב.
 • מועצות אזוריות: שומרון ובנימין.

 

לרשימת הטלפונים

מתי?

 • בימים א'-ה', בהתאם לשעות שנקבעו ותואמו מראש.

 

 

איך?

 • הבקשות מתקבלות דרך הלשכה לשירותים חברתיים - מחלקות הרווחה, ברשויות המקומיות. לאחר אישור הבקשה מתבצע תיאום המפגשים בפועל מול המשפחה.
 • מזכירות המחלקה: 073-3956771.

שירותי "עזר מציון":

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Recommendations.cshtml)