עוזרים לעזר מציון להציל חיים
ומקבלים נקודות זיכוי על הדרך!