Please ensure Javascript is enabled for purposes of תפריט נגישות עזר-מציון תוכנית "הקלה"

תוכנית "הקלה"

  • אירוח ילדים ובני נוער עם מוגבלויות אצל משפחות מארחות.
  • פסק זמן מהטיפול האינטנסיבי בילד לצורך מנוחה, התרעננות וחיזוק הקשר הזוגי והמשפחתי.
  • בחירת המשפחה המארחת ע"י הורי הילד.
  • בדיקה קפדנית של המשפחות המארחות ע"י עו"ס התוכנית.
  • החזר הוצאות למשפחות המארחות.

למי?

  • ילדים ובני נוער בגילאי 3-21, המוכרים באגפים: מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית), שיקום והאגף לאדם עם אוטיזם.

איפה?

  • התוכנית פועלת בפריסה ארצית.

מתי?

  • לאורך כל השנה - במהלך כל ימות השבוע, כולל שבתות וחגים, בתיאום עם המשפחה המארחת.

איך?

  • הצטרפות לתוכנית, הן למשפחות ילדים ובני נוער עם מוגבלויות והן למשפחות המעוניינות לארח, תתבצע דרך משרדי תוכנית "הקלה", בטלפון: 073-3956784, או במייל: hakala2@ami.org.il.